JUDr. Roman Jurík, PhD.

Oznámenie o likvidácii advokátskej kancelárie JUDr. Romana Juríka, PhD.

Oprávnení dedičia po nebohom JUDr. Romanovi Juríkovi, PhD.
určili dňa 25. júna 2021 v súlade s ustanoveniami advokátskeho poriadku Slovenskej advokátskej komory za likvidátora advokátskej kancelárie advokáta:

JUDr. Ladislav Riedl,
so sídlom: Slovenská 46, 080 01 Prešov
fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad fkadsj ôfla fjlôak fjôlad

Color: zastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl dzastupovanielf jdalkf adslôfj alôfj aôfl d

Blahej pamäti JUDr. Roman Jurík, PhD.
poskytoval bezplatné poradenstvo spotrebiteľom
aj vrámci poradenskej služby Spotrebiteľská Poradňa.

So svojim spotrebiteľským problémom sa môžete naďalej bezplatne poradiť:


Informácie o procese a priebehu likvidácie advokátskej kancelárie JUDr. Romana Juríka, PhD. získate telefonicky na čísle 0696 851 261*.

Na telefónne číslo sa môžete dovolať každý pracovný deň v čase od 10:00 do 15:00 hod.


Spotrebiteľská Poradňa poskytuje environmentálne, energetické, finančné, dlhové a bezplatné právne poradenstvo vo veciach ochrany spotrebiteľa.

Doktor Jurík ma zastupoval v civilnom konaní pred súdom (iné ako spotrebiteľské). Mám si hľadať nového advokáta alebo ma bude zastupovať likvidátor?

Úlohou likvidátora advoktáskej kancelárie je zabezpečiť vrátenie spisov klientom. V konaní pred súdom, kde Vás zastupoval JUDr. Roman Jurík si môžete ustanoviť nového advokáta

Bol som zastupovaný JUDr. Juríkom v súdnom konaní o zaplatenie pôžičky alebo splatenie dlhu nebankovému subjektu

Ako spotrebiteľ sa môžete nechať v konaní pred súdom zastupovať subjektom založeným na ochranu spotrebiteľa napr. Spotrebiteľské Centrum, s ktorým JUDr. Jurík spolupracoval. Rovnako tak môžete navrhnúť súdu, aby pribral do konania Spotrebiteľské Centrum ako osobitný subjekt.

Mám vytýčený termín pojednávania. Čo mám robiť aby sa nič nezmeškalo?

Počkajte. Likvidátor advokátskej kancelárie JUDr. Romana Juríka požiada o odpustenie zmeškania lehoty.